Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.

Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Na klatce piersiowej badanego nakleja się jednorazowe elektrody, następnie łączy się je kablami z rejestratorem EKG. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry przed przyklejeniem elektrod (odtłuszczenie, a u mężczyzn niekiedy potrzebne jest wygolenie włosów). Holter przypinany jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się.

Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia podczas badania dziennika, w którym zapisuje ważniejsze wykonywane czynności oraz dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. W czasie trwania rejestracji pracy serca holterem EKG. obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.

Po 24 lub 48 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni EKG. Zapisane dane zostają wczytane do komputera, a potem ocenione przez kardiologa.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

1.Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pracę serca.

2. Przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego należy usunąć owłosienie z klatki piersiowej.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZED BADANIEM

1. Wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod).

2. Odczuwane w czasie wykonywanego badania dolegliwości z zaznaczeniem, czy w tym czasie był przyciskany sygnalizator „EVENT”.

PO BADANIU

Z wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do Pacjenta i kompleksowość działań na każdym etapie leczenia.

Umów wizytę. Rejestracja online!