Holter RR

Urządzenie wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby.

Są one dokonywane poza środowiskiem medycznym, co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.

Badanie polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości.

Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera. Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ W TRAKCIE BADANIA

Wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu.

PO BADANIU

Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do Pacjenta i kompleksowość działań na każdym etapie leczenia.

Umów wizytę. Rejestracja online!