Projekty

Projekty unijne

W dniu 26 listopada 2012 roku Centrum Medyczne "Med-GASTR" podpisało umowę o dofinansowanie z Województwem Łódzkim w ramach projektu:

Poprawa konkurencyjności NZOZ „MED-GASTR” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Arkadiusz Mamos poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego służącemu do diagnostyki i leczenie pacjentów zgłaszających się do Centrum Medycznego "Med-GASTR" znajdującego się w Łodzi ul. Mokra 4.

Szczegółowe informacje projekt UE.

Centrum Medyczne Med-Gastr realizuje projekt we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szczegółowe informacje projekt WFOSiGW

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Centrum Medyczne Med–GASTR w Łodzi w 2011 roku przystąpiło do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.:  „Zakup i montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii odnawialnej w Centrum Medycznym Med-GASTR”. Dofinansowanie zostało zrealizowane w formie pożyczki w wysokości 147 240,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł  163 600,00 zł. Zadanie obejmowało swoim zakresem zakup i montaż kotła na biomasę drzewną i kolektorów słonecznych, a także wykonania instalacji grzewczej budynku.

W dniu 31.12.2013 r. część pożyczki w kwocie 54 184,32 zł. została umorzona pod warunkiem przeznaczenia na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota została przydzielona na zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Centrum Medycznym Med-GASTR”. W ramach zadania inwestycyjnego na dachu budynku umieszczony został, system ogniw fotowoltaicznych, jako długookresowa inwestycja ograniczająca zużycie energii elektrycznej, poprzez produkcję energii odnawialnej. Urządzenia te nie generują gazów cieplarnianych, a w związku z tym wpływają na poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Wyróżnia nas indywidualne podejście do Pacjenta i kompleksowość działań na każdym etapie leczenia.

Umów wizytę. Rejestracja online!