Pracownia endoskopowa


Nasi specjaliści gastroenterolodzy, wykorzystując nowoczesny sprzęt z torem wizyjnym (Olympus 190 -dającym możliwość obrazowania wysokiej rozdzielczości, dodatkowo z wykorzystaniem NBI mają możliwość wykrywania nawet najmniejszych zmian, które przy tradycyjnych aparatach często są trudne do wykrycia. Ma to szczególne znaczenie w profilaktyce choroby nowotworowej.

ENDOSKOPIA XXI WIEKU:
  • gastroskopia bezstresowa – gastroskop o średnicy 4,9 mm
  • gastroskopia wysokiej rozdzielczości (HD)
  • gastroskopia NBI

Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

Ultrasonografia endoskopowa (EUS, endosonografia) jest jedną z metod badania przewodu pokarmowego, w którym połączono klasyczną ultrasonografię z endoskopią, uzyskując istotną synergię diagnostyczną. Badanie wykonuje się specjalnym endoskopem, który został wyposażony w głowicę emitującą fale ultradźwiękowe w analogiczny sposób jak tradycyjne aparaty USG. Dzięki takiemu rozwiązaniu można nie tylko ocenić wnętrze przewodu pokarmowego ale również strukturę narządów przylegających. W trakcie badania poza diagnostyką (np. wykonanie biopsji trzustki), możliwe jest wdrożenie procedur terapeutycznych takich jak chociażby drenaż torbieli trzustki. Badanie EUS wykonujemy głównie w celach diagnostyki chorób trzustki takich jak zmiany torbielowate, guzy czy też potwierdzenie diagnozy lub ocena zaawansowania przewlekłego zapalenia trzustki, niemniej jednak badanie również może być wykorzystane do oceny zaawansowania choroby nowotworowej narządów przyległych (żołądek, przełyk), stopnia naciekania i planowania zabiegów operacyjnych. Samo badanie przypomina zwykłe badanie endoskopowe, może być wykonane w sedacji, znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (zwłaszcza gdy wykonywane są zabiegi diagnostyczne i/lub terapeutyczne).

dr hab. n. med. Michał Lipiński


specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog - jest Jest ekspertem w zakresie ultrasonografii endoskopowej (EUS), która jest aktualnie uważana za najbardziej czułe narzędzie diagnostyczne we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w trzustce.

Centrum Medyczne Med-GASTR oferuje również:

  • badanie w pełnym znieczuleniu z gwarancją opieki pozabiegowej na sali wybudzeń ze stałym nadzorem pielęgniarskim
  • jednoczesne wykonanie badań kolonoskopii i gastroskopii w znieczuleniu ogólnym
  • w przypadku konieczności wykonania wysokospecjalistycznych zabiegowych procedur endoskopowych pacjenci mają możliwość skorzystania z oddziału hospitalizacji „jednodniowej”oddziału hospitalizacji „jednodniowej”