Godziny pracy: Pon. - Pt. 8:00 - 20:00 | Sob. 8:00 - 14:00

 

 

 

            

W dniu 8 grudnia 2023 roku CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi,  reprezentowane przez Prezesa -Arkadiusza Mamosa podpisało umowę o dofinansowanie z Centrum Obsługi Przedsiębiorców z siedzibą w Łodzi ul. Moniuszki  7/9 reprezentowanym przez Dyrektora - Błażeja Kupaja w ramach projektu: „Zakup sprzętu do diagnostyki onkologicznej i zajęć edukacyjnych w celu poszerzenia oferty o innowacyjne usługi w  Med-GASTR”. Projekt RPLD.02.03.01-10-0082/23  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Całkowita wartość projektu 1 855 254,00  PLN.  Wydatki kwalifikowane 1 669 800,00 PLN. W tym środki w ramach RPO w kwocie nie przekraczającej  918 390,00 PLN. Wkład własny  w wysokości 751 410,00  PLN.

 

Przedmiotem projektu jest zakup  sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i leczenia pacjentów w MED-GASTR sp.zo.o. w Łodzi mający na celu poszerzenie oferty o innowacyjne i konkurencyjne usługi medyczne.

 

 

 

 

 

Projekt:

RPLD.02.03.01-10-0082/23 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

w ramach Osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka:

 

Zakup sprzętu do diagnostyki onkologicznej i zajęć edukacyjnych

w celu poszerzenia oferty o innowacyjne usługi w Med-GASTR

 

Beneficjent: CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Cel projektu:

Poprawa konkurencyjności podmiotu poprzez zakup  sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i leczenia pacjentów  w Centrum Medycznym MED-GASTR w Łodzi mającego na celu poszerzenie oferty o innowacyjne i konkurencyjne usługi  medyczne 

 

 

Udostępnij: